In bạt, bắn pano khung sắt, thi công quảng cáo Hạ Long, Quảng Ninh

You are currently viewing In bạt, bắn pano khung sắt, thi công quảng cáo Hạ Long, Quảng Ninh
🇻🇳𝐻𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑘𝑦̉ 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑚 60 𝑛𝑎̆𝑚 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑄𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑁𝑖𝑛ℎ (30/10/1963 – 30/10/2023), 𝑄𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑜 Đ𝑜̂ 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ ℎ𝑎̂𝑛 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔, 𝑙𝑎̆́𝑝 đ𝑎̣̆𝑡 𝑃𝑎𝑛𝑜 𝑐𝑜̂̉ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑞𝑢𝑎𝑛, 𝑔𝑜́𝑝 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑘ℎ𝑜̛𝑖 𝑑𝑎̣̂𝑦 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑡𝑢̛̣ ℎ𝑎̀𝑜, 𝑘ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑙𝑒̣̂, 𝑝ℎ𝑎́𝑡 ℎ𝑢𝑦 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑚𝑒̃ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑣𝑎̆𝑛 ℎ𝑜́𝑎, 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 “𝐾𝑦̉ 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑎̀ đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚”, 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑚𝑎̣𝑛𝑔, 𝑣𝑎̆𝑛 ℎ𝑜́𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑄𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑁𝑖𝑛ℎ.
______________________________________________
⚜️Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách !
🍀Quý khách có nhu cầu Thiết kế – In Ấn xin vui lòng liên hệ:
🎉𝑸𝑼𝑨̉𝑵𝑮 𝑪𝑨́𝑶 Đ𝑶̂ 𝑻𝑯𝑨̀𝑵𝑯🎉
📍Địa chỉ: Ngõ Bò Sính, Đường Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh
📧Email: dothanhquangninh@gmail.com
☎️: 0934.222.866
☎️: 0795.222.866
☎️: 0845.222.866

Trả lời