Làm biển vẫy, biển quảng cáo tại Quảng Ninh chất lượng cao

You are currently viewing Làm biển vẫy, biển quảng cáo tại Quảng Ninh chất lượng cao

Biển vẫy được hiểu đơn giản là một loại biển quảng cáo dùng để “vẫy” khách. Vẫy là hành động mời chào, lôi kéo khách hàng mua hàng hoặc ít nhất là sự chú ý từ họ. Hành động vẫy khách ít nhiều tác động đến quá trình mua sắm của mọi người trong một số lĩnh vực kinh doanh nhất định.

Bảng vẫy tạo ra nội dung quảng cáo có thể thu hút trực diện người đi đường. Nếu biển quảng cáo thông thường (ở mặt tiền) có thể quảng cáo từ xa, với người đối diện, thì biển vẫy được làm vuông góc với mặt tiền cửa hàng và với biển quảng cáo của cửa hàng, Biển gây ấn tượng mạnh và thu hút ánh nhìn, hiệu quả quảng cáo tuyệt vời từ 2 chiều hướng đi.

Tải Xuống (1)
Tải Xuống (1)

𝐵𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ làm 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑣𝑎̂̃𝑦, biển quảng cáo 𝑡ℎ𝑎̉ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑟𝑒̉ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑄𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑁𝑖𝑛ℎ, 𝑄𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝐶𝑎́𝑜 Đ𝑜̂ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣:

– 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑡ℎ𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑜 𝑡𝑎̂́𝑚 𝑙𝑜̛́𝑛, 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑢𝑒̂ 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑙𝑎̆́𝑝 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑜 𝑡𝑎̂́𝑚 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖.
– 𝐿𝑎̀𝑚 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑐ℎ𝑢̛̃ 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑚𝑖𝑐𝑎, 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑢𝑚, 𝑖𝑛𝑜𝑥, 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑥, …
– 𝐿𝑎̀𝑚 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑞𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑜 đ𝑒̀𝑛 𝑙𝑒𝑑, 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑙𝑒𝑑 𝑚𝑎 𝑡𝑟𝑎̣̂𝑛, 𝑡ℎ𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑎̀𝑛 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑒𝑑.
– 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑙𝑜𝑔𝑜, 𝑏𝑜̣̂ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝.
– 𝐼𝑛 𝑎̂́𝑛 𝑞𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑜 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̣𝑖 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑑 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡, 𝑖𝑛 𝑏𝑎̆𝑛𝑔 𝑟𝑜̂𝑛, 𝑏𝑎𝑛𝑛𝑒𝑟, 𝑡𝑜̛̀ 𝑟𝑜̛𝑖, 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔𝑢𝑒.
– 𝐿𝑎̀𝑚 𝑚𝑜̂ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑜 𝑠𝑜̂́ 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑛.
______________________________________________
⚜️Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách !
🍀Quý khách có nhu cầu Thiết kế – In Ấn xin vui lòng liên hệ:
🎉𝑸𝑼𝑨̉𝑵𝑮 𝑪𝑨́𝑶 Đ𝑶̂ 𝑻𝑯𝑨̀𝑵𝑯🎉
📍Địa chỉ: Ngõ Bò Sính, Đường Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh
📧Email: dothanhquangninh@gmail.com
☎️: 0934.222.866
☎️: 0795.222.866
☎️: 0845.222.866

Trả lời