THIẾT KẾ THI CÔNG CHO CHUỖI BIỂN QUẢNG CÁO NHÀ THUỐC Ở HẠ LONG

You are currently viewing <h1>THIẾT KẾ THI CÔNG CHO CHUỖI BIỂN QUẢNG CÁO NHÀ THUỐC Ở HẠ LONG

Đâu là đơn vị thi công biển quảng cáo nhà thuốc ở Hạ Long uy tín, chuyên nghiệp?

Quảng Ninh hiện nay có rất nhiều thương hiệu lớn lựa chọn việc làm biển quảng cáo nhà thuốc cho các chuỗi cửa hàng, đại lý phân phối để phát triển thương hiệu doanh nghiệp.

Việc thiết kế và thi công biển quảng cáo theo bộ nhận diện thương hiệu mang lại sự uy tín và làm tăng giá trị doanh nghiệp lên đáng kể.

Với thế mạnh là nhà thầu thi công biển quảng cáo cho nhiều hệ thống, chuỗi cửa hàng trong những năm qua, Quảng Cáo Đô Thành tự tin là nhà thầu thi công quảng cáo hàng đầu cho nhiều hệ thống, chuỗi cửa hàng dược phẩm tại Quảng Ninh.

𝐵𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ làm biển quảng cáo 𝑡𝑎̣𝑖 𝑄𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑁𝑖𝑛ℎ, 𝑄𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝐶𝑎́𝑜 Đ𝑜̂ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣:

– 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑡ℎ𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑜 𝑡𝑎̂́𝑚 𝑙𝑜̛́𝑛, 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑢𝑒̂ 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑙𝑎̆́𝑝 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑜 𝑡𝑎̂́𝑚 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖.

– 𝐿𝑎̀𝑚 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑐ℎ𝑢̛̃ 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑚𝑖𝑐𝑎, 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑢𝑚, 𝑖𝑛𝑜𝑥, 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑥, …

– 𝐿𝑎̀𝑚 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑞𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑜 đ𝑒̀𝑛 𝑙𝑒𝑑, 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑙𝑒𝑑 𝑚𝑎 𝑡𝑟𝑎̣̂𝑛, 𝑡ℎ𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑎̀𝑛 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑒𝑑.

– 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑙𝑜𝑔𝑜, 𝑏𝑜̣̂ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝.

– 𝐼𝑛 𝑎̂́𝑛 𝑞𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑜 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̣𝑖 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑑 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡, 𝑖𝑛 𝑏𝑎̆𝑛𝑔 𝑟𝑜̂𝑛, 𝑏𝑎𝑛𝑛𝑒𝑟, 𝑡𝑜̛̀ 𝑟𝑜̛𝑖, 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔𝑢𝑒.

– 𝐿𝑎̀𝑚 𝑚𝑜̂ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑜 𝑠𝑜̂́ 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑛.

___________________________________________________________________________________
⚜️Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách !
🍀Quý khách có nhu cầu Thiết kế – In Ấn xin vui lòng liên hệ:
🎉𝑸𝑼𝑨̉𝑵𝑮 𝑪𝑨́𝑶 Đ𝑶̂ 𝑻𝑯𝑨̀𝑵𝑯🎉
📍Địa chỉ: Ngõ Bò Sính, Đường Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh
📧Email: dothanhquangninh@gmail.com
☎️: 0934.222.866
☎️: 0795.222.866
☎️: 0845.222.866

Trả lời