In bạt, bắn pano khung sắt, thi công quảng cáo Hạ Long, Quảng Ninh

𝐻𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑘𝑦̉ 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑚 60 𝑛𝑎̆𝑚 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑄𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑁𝑖𝑛ℎ (30/10/1963 – 30/10/2023), 𝑄𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑜 Đ𝑜̂ 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ ℎ𝑎̂𝑛 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔, 𝑙𝑎̆́𝑝…

0 Comments

End of content

No more pages to load